longtvbk
by on November 8, 2017
509 views

Ai đang dùng iphone X mà thấy nhớ nút Home có thể dùng Assistive Touch để giả lập nhé, vd nhấn 1 lần về Home, nhấn double mở multitask, nhấn giữ để gọi Siri và 3d touch để lock máy, giúp bảo vệ nút nguồn 

PS: Mình vẫn thích cách thao tác k cần nút Home của iphone X

Be the first person to like this.
longtvbk
Hello
November 8, 2017
longtvbk
Chào bạn
November 8, 2017
longtvbk
Bài viết hay quá
November 8, 2017
longtvbk
test thử
1
1
November 8, 2017