Drag to reposition your photo

Nguyen Anh Tuan

Male Lives in Hồ Chí Minh, Viet Nam Born on November 4, 1979
Du Lịch Miền Tây
0 members Travel
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là Vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc miền Tây Nam Bộ hoặc theo cách gọi của người dân Việt Nam ngắn gọn là Miền Tây, có 1 thành phố trực thuộc trung ương là thành phố Cần Thơ và 12 ..