Drag to reposition your photo
Cancel
Save

Juraj

Male Lives in Slovakia 41 years old
Juraj
Be the first person to like this.
Juraj
askdj fasdfb aksjdb fkajsbd fkjasbh dkfbha skdjhfb aksjhdbf kajshbd fkjasbhd fkjasbh dkfjabhs dkjhfba skjdhb fkajshdb fkjasbhd fjkasbhd kfjbhas kjdhbfa ksdz basdjh bfkjasbhd fkjasbz basdjhk fbk
Be the first person to like this.
Juraj
kfj gskdjf glskdjn fglskjdnf lgusd lngskjdf lgkjsdn fgkljnsd fk
Be the first person to like this.
Nandkishor Arvind Dhekane
काही लोक इतकी आपल्यासाठी खास असतात कि ती जीवनातून जाऊच नये असं वाटत. तुम्ही तर माझ्या मनात कायमची घर करून आहेत.
Be the first person to like this.
Nandkishor Arvind Dhekane
मैत्री करावी पण ती सच्ची असावी मैत्री असावी पण त्याच्यात वासना नसावी मैत्रीच्या झाडाला मी खतपाणी घातले विश्वासाचे व त्यागाचे रंग असे गहिरे त्या सच्च्या मैत्रीचे मैत्री असावी पण त्यात एक प्रकारची...View More
Be the first person to like this.
Juraj
Be the first person to like this.
Juraj
Be the first person to like this.
Juraj
Be the first person to like this.
Juraj
Be the first person to like this.
Juraj
Be the first person to like this.
Load More